• Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal

این سایت از کوکی استفاده می کند. ادامه مرور در این سایت به منزله این است که با استفاده کوکی ها توسط ما موافقت کرده اید.

 

خوش آمدید به اپن کارت با طعم پارسی - مرجع رسمی اپن کارت

لطفاً برای دسترسی به تمامی بخش های سایت مراحل ثبت نام و ایجاد حساب کاربری را طی نمایید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما قادر به استفاده از امکاناتی همچون دانلود فایل ها، ایجاد موضوع، ارسال پاسخ به مباحث موجود، دادن امتیاز به اعضای دیگر، ارسال و دریافت پیام خصوصی، مدیریت نمایه و دیگر امکانات سایت خواهید بود. بعد از ثبت نام و ورودتان به سیستم این پیام دیگر برای شما نمایش داده نخواهد شد. اوقات خوب و لحظات مفیدی را برای شما در سایت آرزو مندیم.

 

hamedostadi

گروه تایید شده
 • تعداد ارسال ها

  12
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  2
 • بازخورد

  0%

اعتبار در سایت

6 بی اثر

درباره hamedostadi

 • درجه
  کاربر فعال
 • تاریخ تولد تعیین نشده

آخرین بازدید کنندگان نمایه

481 بازدید کننده نمایه
 1. حل شد . مشکل اینجا بود $this->model_setting_setting->editSetting('ws_posts', $this->request->post); که با ید اینج.وری می شد $this->model_setting_setting->editSetting('wsposts', $this->request->post);
 2. با سلام . بنده دارم ماژول خرید پستی را با ورژن 2 اپن کارت همگام سازی می کنم . الان به یه مشکل خوردم . نمی دونم چرا پارامترها به دیتابیس در قسمت setting ذخیره نمی شه. دو تا فایلها را می فرستم ببینید اشکال کار در کجاست. فایل ws_posts.tpl <?php echo $header; ?><?php echo $column_left; ?> <div id="content"> <div class="page-header"> <div class="container-fluid"> <div class="pull-right"> <button type="submit" form="form-ws-posts" data-toggle="tooltip" title="<?php echo $button_save; ?>" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i></button> <a href="<?php echo $cancel; ?>" data-toggle="tooltip" title="<?php echo $button_cancel; ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-reply"></i></a></div> <h1><?php echo $heading_title; ?></h1> <ul class="breadcrumb"> <?php foreach ($breadcrumbs as $breadcrumb) { ?> <li><a href="<?php echo $breadcrumb['href']; ?>"><?php echo $breadcrumb['text']; ?></a></li> <?php } ?> </ul> </div> </div> <div class="container-fluid"> <?php if ($error_warning) { ?> <div class="alert alert-danger"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?php echo $error_warning; ?> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> </div> <?php } ?> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title"><i class="fa fa-pencil"></i> </h3> </div> <div class="panel-body"> <ul class="nav nav-tabs"> <li class="active"><a href="#tab-general" data-toggle="tab"><?php echo $tab_general; ?></a></li> <li><a href="#tab-settle" data-toggle="tab"><?php echo $tab_settings; ?></a></li> <!--<li><a href="#tab-refund" data-toggle="tab"><?php echo $tab_refund; ?></a></li>--> </ul> <div class="tab-content"> <div class="tab-pane active" id="tab-general"> <form action="<?php echo $action; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data" id="form-ws-posts"> <h2><?php echo $fields_configuration_1; ?></h2> <div class="form-group"> <table class="form"> <tr> <td><?php echo $entry_provider; ?></td> <td> <select name="wsposts_provider"> <?php $providers = array( 'IranMc' => 'ایران مارکت سنتر', 'ParsPeik' => 'پارس پیک', 'Frotel' => 'فروتل', 'ErsalMarket' => 'ارسال مارکت (هایسل)', 'Hamvar' => 'هموار', 'SafirCOD' => 'سفیر', //'WebSky' => 'آسمان وب', 'MellatMarket' => 'ملت مارکت' ); foreach($providers as $provider => $p_name) { echo '<option value="' . $provider . '" ' . ($wsposts_provider == $provider ? 'selected="selected"' : '') . '>' . $p_name . '</option>'; } ?> </select> </td> </tr> <tr> <td><?php echo $entry_co_id; ?></td> <td><input type="text" name="wsposts_co_id" value="<?php echo $wsposts_co_id; ?>" size="25" /></td> </tr> <tr> <td><?php echo $entry_username; ?></td> <td><input type="text" name="wsposts_username" value="<?php echo $wsposts_username; ?>" size="25" /></td> </tr> <tr> <td><?php echo $entry_password; ?></td> <td><input type="text" name="wsposts_password" value="<?php echo $wsposts_password; ?>" size="25" /></td> </tr> </table> </div> <div class="form-group"> <h2><?php echo $fields_configuration_2; ?></h2> <table class="form"> <tr> <td><?php echo $entry_default_product_weight; ?></td> <td><input type="text" name="wsposts_default_product_weight" value="<?php echo $wsposts_default_product_weight; ?>" size="25" /></td> </tr> <tr> <td><?php echo $entry_default_product_price; ?></td> <td><input type="text" name="wsposts_default_product_price" value="<?php echo $wsposts_default_product_price; ?>" size="25" /></td> </tr> <tr> <td><?php echo $entry_order_status; ?></td> <td> <select name="ws_posts_order_status_id"> <?php foreach ($order_statuses as $order_status) { ?> <option value="<?php echo $order_status['order_status_id']; ?>" <?php echo $order_status['order_status_id'] == $ws_posts_order_status_id ? 'selected="selected"' : '' ?>><?php echo $order_status['name']; ?></option> <?php } ?> </select> </td> </tr> <tr> <td><?php echo $entry_status; ?></td> <td> <select name="ws_posts_status"> <option value="1" <?php echo $ws_posts_status ? 'selected="selected"' : ''; ?>><?php echo $text_enabled; ?></option> <option value="0" <?php echo !$ws_posts_status ? 'selected="selected"' : ''; ?>><?php echo $text_disabled; ?></option> </select> </td> </tr> <tr> <td><?php echo $entry_sort_order; ?></td> <td><input type="text" name="ws_posts_sort_order" value="<?php echo $ws_posts_sort_order; ?>" size="1" /></td> </tr> </table> </div> </div> <div class="tab-pane" id="tab-settle"> <h2><?php echo $fields_configuration_3; ?></h2> <div class="form-group"> <table class="form"> <tr> <td><?php echo $entry_setting_frotel_state; ?></td> <td> <?php $states = array( '41' => 'آذربایجان شرقی', '44' => 'آذربایجان غربی', '45' => 'اردبیل', '31' => 'اصفهان', '84' => 'ایلام', '77' => 'بوشهر', '26' => 'البرز', '21' => 'تهران', '38' => 'چهارمحال و بختیاری', '56' => 'خراسان جنوبی', '51' => 'خراسان رضوی', '58' => 'خراسان شمالی', '61' => 'خوزستان', '24' => 'زنجان', '23' => 'سمنان', '54' => 'سیستان و بلوچستان', '71' => 'فارس', '28' => 'قزوین', '25' => 'قم', '87' => 'کردستان', '34' => 'کرمان', '83' => 'کرمانشاه', '74' => 'کهکیلویه و بویراحمد', '17' => 'گلستان', '13' => 'گیلان', '66' => 'لرستان', '15' => 'مازندران', '86' => 'مرکزی', '76' => 'هرمزگان', '81' => 'همدان', '35' => 'یزد' ); ?> <script type="text/javascript" src="<?php echo HTTP_CATALOG; ?>catalog/view/javascript/js_wsposts/wsposts-frotel.js"></script> <select id="state_id" name="wsposts_setting_frotel_state" onchange="load_Cities(this.value);"> <option value="0"><?php echo $text_select; ?></option> <?php foreach($states as $key => $value) { ?> <option value="<?php echo $key; ?>" <?php echo isset($wsposts_setting_frotel_state) && $wsposts_setting_frotel_state == $key ? 'selected="selected"' : ''; ?>><?php echo $value; ?></option> <?php } ?> </select> </td> </tr> <tr> <td><?php echo $entry_setting_frotel_city; ?></td> <td> <select id="city_id" name="wsposts_setting_frotel_city"> <option value="0"><?php echo $text_select; ?></option> </select> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </form> </div> <?php echo $footer; ?> و فایل ws_posts.php <?php class ControllerPaymentWsPosts extends Controller { private $error = array(); public function install() { $unFiles = array( // admin/controller DIR_APPLICATION . 'controller/payment/webservice.php', DIR_APPLICATION . 'controller/module/rahgiri.php', DIR_APPLICATION . 'controller/shipping/emspost.php', DIR_APPLICATION . 'controller/shipping/expresspost.php', DIR_APPLICATION . 'controller/shipping/ws_express.php', DIR_APPLICATION . 'controller/shipping/ws_registred.php', // admin/language DIR_APPLICATION . 'language/english/payment/webservice.php', DIR_APPLICATION . 'language/english/module/rahgiri.php', DIR_APPLICATION . 'language/english/shipping/emspost.php', DIR_APPLICATION . 'language/english/shipping/expresspost.php', DIR_APPLICATION . 'language/english/shipping/ws_express.php', DIR_APPLICATION . 'language/english/shipping/ws_registred.php', DIR_APPLICATION . 'language/persian/payment/webservice.php', DIR_APPLICATION . 'language/persian/module/rahgiri.php', DIR_APPLICATION . 'language/persian/shipping/emspost.php', DIR_APPLICATION . 'language/persian/shipping/expresspost.php', DIR_APPLICATION . 'language/persian/shipping/ws_express.php', DIR_APPLICATION . 'language/persian/shipping/ws_registred.php', // admin/view DIR_APPLICATION . 'view/template/payment/webservice.tpl', DIR_APPLICATION . 'view/template/module/rahgiri.tpl', DIR_APPLICATION . 'view/template/shipping/emspost.tpl', DIR_APPLICATION . 'view/template/shipping/expresspost.tpl', DIR_APPLICATION . 'view/template/shipping/ws_express.tpl', DIR_APPLICATION . 'view/template/shipping/ws_registred.tpl', DIR_APPLICATION . 'view/image/payment/webservice.png', DIR_APPLICATION . 'view/image/payment/webservice2.png', // catalog/controller DIR_CATALOG . 'controller/payment/webservice.php', DIR_CATALOG . 'controller/module/rahgiri.php', // catalog/language DIR_CATALOG . 'language/english/payment/webservice.php', DIR_CATALOG . 'language/english/module/rahgiri.php', DIR_CATALOG . 'language/english/shipping/emspost.php', DIR_CATALOG . 'language/english/shipping/expresspost.php', DIR_CATALOG . 'language/english/shipping/ws_express.php', DIR_CATALOG . 'language/english/shipping/ws_registred.php', DIR_CATALOG . 'language/persian/payment/webservice.php', DIR_CATALOG . 'language/persian/module/rahgiri.php', DIR_CATALOG . 'language/persian/shipping/emspost.php', DIR_CATALOG . 'language/persian/shipping/expresspost.php', DIR_CATALOG . 'language/persian/shipping/ws_express.php', DIR_CATALOG . 'language/persian/shipping/ws_registred.php', // catalog/model DIR_CATALOG . 'model/payment/webservice.php', DIR_CATALOG . 'model/shipping/emspost.php', DIR_CATALOG . 'model/shipping/expresspost.php', DIR_CATALOG . 'model/shipping/ws_express.php', DIR_CATALOG . 'model/shipping/ws_registred.php', // catalog/view DIR_CATALOG . 'view/theme/default/template/payment/webservice.tpl', DIR_CATALOG . 'view/theme/default/template/payment/webservice_info.tpl', DIR_CATALOG . 'view/theme/default/template/module/rahgiri.tpl', DIR_CATALOG . 'view/javascript/js_webservice/webservice-frotel.js', DIR_CATALOG . 'view/javascript/js_webservice/webservice-hamvar.js', DIR_CATALOG . 'view/javascript/js_webservice/webservice-mellatmarket.js', DIR_CATALOG . 'view/javascript/js_webservice/webservice-websky.js', // vqmod/xml dirname(DIR_SYSTEM) . '/vqmod/xml/wsposts-1-5-1-x.xml', dirname(DIR_SYSTEM) . '/vqmod/xml/wsposts-1-5-3-x.xml' ); foreach ($unFiles as $unFile) { if (file_exists($unFile)) { unlink($unFile); } } } public function index() { if (file_exists(DIR_SYSTEM . 'library/Ws-Reset.txt')) { $this->install(); unlink(DIR_SYSTEM . 'library/Ws-Reset.txt'); } /* Language */ $this->load->language('payment/ws_posts'); $this->document->setTitle($this->language->get('heading_title')); /* Model */ $this->load->model('setting/setting'); $this->load->model('localisation/order_status'); /* (Update) */ if (($this->request->server['REQUEST_METHOD'] == 'POST') && $this->validate()) { $parameters = array( 'SellerState' => trim($this->request->post['wsposts_setting_frotel_state']), 'SellerCity' => trim($this->request->post['wsposts_setting_frotel_city']) ); $this->request->post['wsposts_options'] = base64_encode(trim(serialize($parameters))); $this->model_setting_setting->editSetting('ws_posts', $this->request->post); $this->session->data['success'] = $this->language->get('text_success'); $this->response->redirect($this->url->link('extension/payment', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL')); } $data['heading_title'] = $this->language->get('heading_title'); $data['text_enabled'] = $this->language->get('text_enabled'); $data['text_disabled'] = $this->language->get('text_disabled'); $data['text_all_zones'] = $this->language->get('text_all_zones'); $data['text_select'] = $this->language->get('text_select'); $data['text_none'] = $this->language->get('text_none'); $data['button_save'] = $this->language->get('button_save'); $data['button_cancel'] = $this->language->get('button_cancel'); $data['tab_general'] = $this->language->get('tab_general'); $data['tab_settings'] = $this->language->get('tab_settings'); $data['fields_configuration_1'] = $this->language->get('fields_configuration_1'); $data['fields_configuration_2'] = $this->language->get('fields_configuration_2'); $data['fields_configuration_3'] = $this->language->get('fields_configuration_3'); $data['entry_provider'] = $this->language->get('entry_provider'); $data['entry_co_id'] = $this->language->get('entry_co_id'); $data['entry_username'] = $this->language->get('entry_username'); $data['entry_client'] = $this->language->get('entry_client'); $data['entry_password'] = $this->language->get('entry_password'); //$data['entry_options'] = $this->language->get('entry_options'); $data['entry_default_product_weight'] = $this->language->get('entry_default_product_weight'); $data['entry_default_product_price'] = $this->language->get('entry_default_product_price'); $data['entry_order_status'] = $this->language->get('entry_order_status'); $data['entry_status'] = $this->language->get('entry_status'); $data['entry_sort_order'] = $this->language->get('entry_sort_order'); $data['entry_setting_frotel_state'] = $this->language->get('entry_setting_frotel_state'); $data['entry_setting_frotel_city'] = $this->language->get('entry_setting_frotel_city'); /* Warnings */ if (isset($this->error['warning'])) { $data['error_warning'] = $this->error['warning']; } else { $data['error_warning'] = ''; } $data['error_warning'] = isset($this->error['warning']) ? $this->error['warning'] : ''; /* Breadcrumbs */ $data['breadcrumbs'] = array(); $data['breadcrumbs'][] = array( 'text' => $this->language->get('text_home'), 'href' => $this->url->link('common/dashboard', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL') ); $data['breadcrumbs'][] = array( 'text' => $this->language->get('text_payment'), 'href' => $this->url->link('extension/payment', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL') ); $data['breadcrumbs'] = array(); $data['breadcrumbs'][] = array( 'text' => $this->language->get('text_home'), 'href' => $this->url->link('common/dashboard', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL') ); $data['breadcrumbs'][] = array( 'text' => $this->language->get('text_payment'), 'href' => $this->url->link('payment/ws_posts', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL') ); /* Actions */ $data['action'] = $this->url->link('payment/ws_posts', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL'); $data['cancel'] = $this->url->link('extension/payment', 'token=' . $this->session->data['token'], 'SSL'); /* (Fields)->Payment */ if (isset($this->request->post['wsposts_provider'])) { $data['wsposts_provider'] = $this->request->post['wsposts_provider']; } else { $data['wsposts_provider'] = $this->config->get('wsposts_provider'); } if (isset($this->request->post['wsposts_co_id'])) { $data['wsposts_co_id'] = $this->request->post['wsposts_co_id']; } else { $data['wsposts_co_id'] = $this->config->get('wsposts_co_id'); } if (isset($this->request->post['wsposts_username'])) { $data['wsposts_username'] = $this->request->post['wsposts_username']; } else { $data['wsposts_username'] = $this->config->get('wsposts_username'); } if (isset($this->request->post['wsposts_password'])) { $data['wsposts_password'] = $this->request->post['wsposts_password']; } else { $data['wsposts_password'] = $this->config->get('wsposts_password'); } ////$data['wsposts_options'] = isset($this->request->post['wsposts_options']) ? $this->request->post['wsposts_options'] : $this->config->get('wsposts_options'); if (isset($this->request->post['wsposts_default_product_weight'])) { $data['wsposts_default_product_weight'] = $this->request->post['wsposts_default_product_weight']; } else { $data['wsposts_default_product_weight'] = $this->config->get('wsposts_default_product_weight'); } if (isset($this->request->post['wsposts_default_product_price'])) { $data['wsposts_default_product_price'] = $this->request->post['wsposts_default_product_price']; } else { $data['wsposts_default_product_price'] = $this->config->get('wsposts_default_product_price'); } if (isset($this->request->post['wsposts_setting_frotel_state'])) { $data['wsposts_setting_frotel_state'] = $this->request->post['wsposts_setting_frotel_state']; } else { $data['wsposts_setting_frotel_state'] = $this->config->get('wsposts_setting_frotel_state'); } if (isset($this->request->post['wsposts_setting_frotel_city'])) { $data['wsposts_setting_frotel_city'] = $this->request->post['wsposts_setting_frotel_city']; } else { $data['wsposts_setting_frotel_city'] = $this->config->get('wsposts_setting_frotel_city'); } /* (Fields)->Application */ if (isset($this->request->post['ws_posts_order_status_id'])) { $data['ws_posts_order_status_id'] = $this->request->post['ws_posts_order_status_id']; } else { $data['ws_posts_order_status_id'] = $this->config->get('ws_posts_order_status_id'); } if (isset($this->request->post['ws_posts_sort_order'])) { $data['ws_posts_sort_order'] = $this->request->post['ws_posts_sort_order']; } else { $data['ws_posts_sort_order'] = $this->config->get('ws_posts_sort_order'); } if (isset($this->request->post['ws_posts_status'])) { $data['ws_posts_status'] = $this->request->post['ws_posts_status']; } else { $data['ws_posts_status'] = $this->config->get('ws_posts_status'); } /* DataRows */ $data['order_statuses'] = $this->model_localisation_order_status->getOrderStatuses(); /* Template */ $data['header'] = $this->load->controller('common/header'); $data['column_left'] = $this->load->controller('common/column_left'); $data['footer'] = $this->load->controller('common/footer'); $this->response->setOutput($this->load->view('payment/ws_posts.tpl', $data)); } protected function validate() { if (!$this->user->hasPermission('modify', 'payment/ws_posts')) { $this->error['warning'] = $this->language->get('error_permission'); } return !$this->error; } } ?>
 3. سلام . کسی می دونه تعداد جستجوها را چطور از 5 تا بیشتر کنیم . که مثلا 10 عدد نتیجه را نشان بدهد
 4. سلام من مشکلم را صبح حل کردم . این افزونه داخل اپن کارت انگلیسی بود که می تونین ازش استفاده کنید. البته بنده با توجه به کدهای آن مابقی جستجوها را نیز دستکاری کردم که از ابتدا نباشه. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <modification> <name>Admin Product Search Fix</name> <code>admin-product-search-fix</code> <version>1.0</version> <author>Arekaev Alexey</author> <link>www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=24128</link> <file path="admin/model/catalog/product.php"> <operation> <search><![CDATA[ $sql .= " AND pd.name LIKE '" . $this->db->escape($data['filter_name']) . "%'"; ]]></search> <add position="replace"><![CDATA[ $sql .= " AND pd.name LIKE '%" . $this->db->escape($data['filter_name']) . "%'"; ]]></add> </operation> <operation> <search><![CDATA[ $sql .= " AND p.model LIKE '" . $this->db->escape($data['filter_model']) . "%'"; ]]></search> <add position="replace"><![CDATA[ $sql .= " AND p.model LIKE '%" . $this->db->escape($data['filter_model']) . "%'"; ]]></add> </operation> </file> </modification>
 5. با سلام. بنده در هنگام تعریف کالا نام دسته بندی را می زنم ولی آن را برای انتخاب نمی آورد. حتی اسم اون را کپی و پیست هم کردم باز نیاوردش. آیا راهی وجود داره که جستجو ها از ابتدای جمله نباشه . یعنی من اگر کابل مانتور را بخوام بزنم فقط با نوشتن مانیتور دسته بندی نمایش داده بشه؟
 6. مشکل بنده حل شد . گفتم راه حلشو بنویسم شاید بدرد دیگران بخوره. از قسمت سیستم -تنظیمات-ویرایش - سرور-فروشگاه موقتا تعطیل است را خیر کنین درست می شه
 7. سلام مشکل بنده حل شد . باید می رفتم داخل مسیر catalog/language/persian/common/footer.php و اسامی را درست می کردم . گفتم اعلام کنم شاید دوستان دیگه هم استفاده ببرند.
 8. سلام از کجا باید منوهای پایین صفحه را در قالب دیفالت نوشته های اون را عوض کرد.
 9. سلام. این پیغام برای چی ظاهر می شود: در حال حاضر در حال تعمیرات هستیم. در اسرع وقت برخواهیم گشت. لطفا بعدا مراجعه نمایید. چطور می توانم فروشگاه را فعال کنم
 10. سلام. می تونید بجای یوزر نیم و پسور ایمیلتون یوزر و پسورکنترل پنل سایت را قرار بدید ببینید درست می شه یا نه

درباره ما

اپن کارت پارسی مرجع رسمی اپن کارت در ایران ، در 9 مهر ماه سال 1388 به طور رسمی فعالیت خود را در زمینه پشتیبانی اپن کارت آغاز کرده است.این مجموعه به همراه گروه فنی خود با در نظر داشتن چشم اندازی برای آینده نزدیک ، قصد دارد تا به معرفی و آموزش هرچه بیشتر و بهتر هسته قدرتمند و دوست داشتنی اپن کارت ، به روش های مختلف در زمینه های گوناگون بپردازد تا در کنار کاربران خود به موفقیت های هر روز خود بیفزاید