خوش امدید به سایت اپن کارت با طعم پارسی - مرجع رسمی اپن کارت

لطفاً برای دسترسی به تمامی بخش های سایت مراحل ثبت نام و ایجاد حساب کاربری را طی نمایید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما قادر به استفاده از امکاناتی همچون دانلود فایل ها، ایجاد موضوع، ارسال پاسخ به مباحث موجود، دادن امتیاز به اعضای دیگر، ارسال و دریافت پیام خصوصی، مدیریت نمایه و دیگر امکانات سایت خواهید بود. بعد از ثبت نام و ورودتان به سیستم این پیام دیگر برای شما نمایش داده نخواهد شد. اوقات خوب و لحظات مفیدی را برای شما در سایت آرزو مندیم.

nikman

کتاب برنامه نویسی قالب و ماژول برای اپن کارت نسخه 2

سلام این کتاب انگلیسی هست ولی توضیحات بسیار گویا و روان می باشد،دوستان مدیر و برنامه نویسان می توانند به راحتی  با استفاده از کتاب ساختار اپنکارت  2را بهتر درک کنند

 

Chapter 1: Getting Started with OpenCart 2.0 1

The features of OpenCart 1

Changing the OpenCart shop's general settings 2

Setting the image height and width 3

Managing the modules in the theme 6

Managing the image dimensions of modules in the default theme 6

Creating and setting a promotional banner 7

Installing and uninstalling a module 8

Setting the Banner, Carousel, and Slideshow modules 8

Managing the layout and position of a module in a theme 9

Describing the files and folders of the default theme 11

Summary 14

Chapter 2: Bootstrap, Font Awesome, and FlexSlider in OpenCart 2 Themes 15

Bootstrap 15

Advantages of using Bootstrap in OpenCart themes 16

The basic template structure with Bootstrap in OpenCart 2 17

A basic static Bootstrap template 18

Font Awesome, an iconic font 24

Setting up Font Awesome 25

Using BootstrapCDN by MaxCDN 25

Using default CSS 25

The icons of Font Awesome 26

Rotated and flipped icons 28

FlexSlider 28

Summary 30

 

 

 

 

 

Chapter 3: Creating Custom Themes 31

 

Preparing the files 31

 

Integrating HTML and CSS into the OpenCart theme 33

 

Creating a new theme based on the default theme 33

 

Understanding the code in header.tpl 35

 

Checklist for the header section 43

 

Changing the style of currency 46

 

Describing the code of the top menu categories 48

 

Changing the style of the menu 51

 

Understanding the code in footer.tpl 51

 

Changing the style of the footer div in the footer 54

 

Removing the copyright information in the footer 55

 

The home page 55

 

The category page 59

 

The product page 70

 

The information pages 72

 

The contact us page 73

 

Changing the CSS for the checkout steps 80

 

Summary 81

 

Chapter 4: Getting Started with OpenCart 2 Modules 83

 

Creating a Hello World module 84

 

The admin folder 85

 

The catalog folder 86

 

Installing, configuring, and uninstalling a module 89

 

Installing a module 89

 

Configuring the module 91

 

Configuring layouts for the module 91

 

Uninstalling the module 92

 

Positions for the module 93

 

The status of the module 93

 

Sort order of modules 94

 

Different layouts for the same module 95

 

The file structure – admin and frontend 95

 

Creating a language file for the admin section in OpenCart 96

 

Creating a controller for the admin section in OpenCart 97

 

Creating a template file for the admin section in OpenCart 102

 

The breadcrumbs section of the module 103

 

Creating a language file for the Catalog (frontend) module in OpenCart 108

 

Creating a controller file for the Catalog (frontend) module in OpenCart 108

 

Creating a template file for the Catalog (frontend) module in OpenCart 110

 

Summary 111

 

 

 

 

 

Chapter 5: Extensions Code 113

 

Global library methods 113

 

Affiliate (affiliate.php) 113

 

Cache (cache.php) 115

 

Cart (cart.php) 115

 

Config (config.php) 117

 

Currency (currency.php) 117

 

Customer (customer.php) 119

 

Database (db.php) 121

 

Document (document.php) 122

 

Encryption (encryption.php) 124

 

Language (language.php) 124

 

Length (length.php) 125

 

Log (log.php) 125

 

Mail (mail.php) 126

 

Pagination (pagination.php) 126

 

Request (request.php) 127

 

Response (response.php) 127

 

Session (session.php) 128

 

Tax (tax.php) 128

 

URL (url.php) 128

 

User (user.php) 129

 

Weight (weight.php) 130

 

The Featured module 130

 

Configuring the Featured module in OpenCart 2.0.1.1 130

 

Exploring code used in Featured module 132

 

Exploring the code of admin/controller/module/featured.php 132

 

Exploring the code of admin/view/template/module/featured.tpl 135

 

Exploring the code of catalog/controller/module/featured.php 136

 

The Shipping module 138

 

Changes required at the admin folder to create total cost based Shipping module 139

 

Changes made in the catalog folder 140

 

The Payment module 142

 

Off-site payment 142

 

On-site payment 142

 

Order Total 143

 

Summary 144 [ iii ]

 

Chapter 6: Create OpenCart Custom Pages 145

 

Getting started with feedback management 145

 

Database tables for feedback 146

 

Creating files in the admin section for feedback 149

 

Creating the language file in the admin section 149

 

Creating the model file in the admin section 150

 

Creating the controller file in the admin section 155

 

Creating the template files for form and list pages in the admin section 166

 

Creating the model file for the catalog folder frontend 177

 

Creating the language file for the frontend 178

 

Creating the controller file for the frontend 178

 

Creating the template file for the frontend 181

 

Summary 183

 

 

OpenCart_Theme_and_Module_Development.zip

1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر